9:52am SA Time 
  English Afrikaans  
22 September 2017 
Tuis  
Akkommodasie  
Kaart  
Fotos  
Oudtshoorn  
Kontak  
 

STRAAT KAART

AANWYSINGS

Vanaf De Rust:

Gaan Oudtshoorn binne met Voortrekkerweg. Kruis vyf stelle verkeersligte. Hou aan met daardie pad, die laaste afdraai na regs is Parkweg Noord. Eers sal u die Hospitaal aan u linkerhand kry, dan die MilitÍre Basis en ons is regoorkant die MilitÍre Basis aan u regterhand.

Vanaf Kaapstad:

Gaan Oudtshoorn binne met Voortrekkerweg. Vat die eerte afdraai na links in Parkweg Noord in. Eers sal u die Hospitaal aan u linkerhand kry, dan die MilitÍre Basis en ons is regoorkant die MilitÍre Basis aan u regterhand.

Vanaf George:

Gaan Oudtshoorn binne met Langenhovenweg. Langenhovenweg word later Baron van Reedeweg (die Hoofstraat). By die eerste stel verkeersligte draai links in Voortrekkerweg in. Kruis twee stelle verkeersligte, hou aan met daardie pad, die laaste afdraai na regs is Parkweg Noord. Eers sal u die Hospitaal aan u linkerhand kry, dan die MilitÍre Basis en ons is regoorkant die MilitÍre Basis aan u regterhand.

 
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2017  ::  N.A. Smit Holiday Resort  •  Site by:  WebWorX